หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนิสิต ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน
(นักบริหารงานท้องถิ่นร ระดับต้น)
โทร : 088-251-8501
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวริศรา นาระกันทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น
โทร : 062-264-4459


นายภูมิพัฒน์ ป่าดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
โทร : 081-031-8213


นางดรุณี ธนัญชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 063-915-5354


นางปวันรัตน์ จันทร์จารุพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-995-8399


นางแสงดาว ฝั้นมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0861968736