หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภูมิพัฒน์ ป่าดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน
โทร : 081-0318213
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางแสงดาว ฝั้นมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
daotery@hotmail.com
โทร : 0861968736


นางวริศรา นาระกันทา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-264-4459


นายภูมิพัฒน์ ป่าดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
โทร : 081-031-8213


นายดนัย ยี่เผติ๊บ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-1751620


นางสาวนิตยา เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-6729637