หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายภูมิพัฒน์ ป่าดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน
โทร : 081-031-8213
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางแสงดาว ฝั้นมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 086-196-8736
นางวริศรา นาระกันทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 062-264-4459
นายภูมิพัฒน์ ป่าดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 081-031-8213
นายดนัย ยี่เผติ๊บ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 087-175-1620
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : -