หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน (ครั้งที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน (ครั้งที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาค่าเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาบรรจุ ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14