หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภคหลังเกิดอุทกภัย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการจัดสร้างเวทีมาตรฐานแบบเคลื่อนที่เทศบาลตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 5 เลียบถนน ข้างป่าช้า บ้านแก่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ปาน ) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างบริการบุคคลทั่วไปรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่ปาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่ปาน ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดคสล.หมู่ที่ 6วัดพรหมสวรรค์-บ้านนายสว่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้นวม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7