หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิดคสล. หมู่ที่ 6 บ้านปงเจริญ ขนาดกว้างด้านใน 0.40 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าบานประตู หน้าต่าง และกระจกห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อผ้าปูโต๊ะ ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๑.๘๕ ซม. สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าฉากหลังเวทีพร้อมอุปกรณ์สสำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปาน ขนาดกว้าง ๘.๐๓ เมตร สูง ๒.๖๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24