หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประฃาสัมพันธ์และแผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ ( Ink tank printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและขุดบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบล แม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำโครงแบล็คดร็อป ป๊อปอัพอลูมิเนียม พร้อมป้ายพิมพ์ ขนาด 3 X 3 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อเต้นท์พับอเนกประสงค์ (เต้นท์สนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4