หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบแปลนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมาตราฐาน) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้นวม (คลุมเต็มตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างติดตั้งกระแสไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและบริเวณท่าน้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างศาลาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างศาลาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและรื้อถอนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งเต็นท์รูปโดมบริเวณเวทีพร้อมรื้อถอนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8