หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกรวดทรายกรองน้ำประปาหมู่ที่ 1,3,และ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายห้วยนาป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างบริการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมระบบประปาบ้านแม่หลู้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13