หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ ฯลฯ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างตัดหญ้ารอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ปาน ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ชนิด UHT ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 7 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณท์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18