หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปาน ประจำเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ประจำเดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊่ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๑,๙๐๐ บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม ชนิด UHT ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑ ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) ท่อ PVC. ขนาด ๓ นิ้ว /ท่อ PVC. ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29